Spożywanie przez mężczyzn alkoholu przed poczęciem dziecka, powoduje wady wzrostu mózgu i twarzy w przebiegu FAS (Fetal Alcohol Syndrom – płodowy zespół alkoholowy)
(Texas A&M University 2023)

Najnowsza publikacja z 13.04.2023 powinna dotrzeć do jak największej ilości przyszłych ojców. Warto ją przekazywać dalej. Podkreślam, że w badaniu nie są użyte terminy ”uzależnienie” lub „nadużywanie”, tylko „spożywanie”. Kolejny dowód na absolutny brak czegoś takiego jak „odpowiedzialne picie alkoholu”.

Alkoholowy zespół płodowy FAS (fetal alcohol syndrome) – jest chorobą nieuleczalną, której można uniknąć, zachowując całkowitą abstynencję w czasie trwania ciąży. Każda ilość alkoholu niesie ryzyko wystąpienia zaburzeń w rozwoju dziecka. Badania alkoholowego zespołu płodowego (FAS) dotyczą wyłącznie narażenia organizmu matki na alkohol.

Ponieważ mężczyźni piją więcej i są bardziej skłonni do upijania się niż kobiety, dr Michael Golding, profesor nadzwyczajny na Wydziale Fizjologii i Farmakologii Weterynaryjnej Szkoły Medycyny Weterynaryjnej i Nauk Biomedycznych wraz ze swoim zespołem na Texas A&M University, postanowił rzucić wyzwanie istniejącemu dogmatowi, sprawdzając, co się dzieje, gdy oboje rodzice spożywają alkohol.

W nowym artykule opublikowanym w Journal of Clinical Investigation Golding i jego zespół odkryli, że spożywanie przez mężczyzn alkoholu przed poczęciem, powodowało wady wzrostu mózgu i twarzy w przebiegu FAS.
„Odkryliśmy, że męska ekspozycja na etanol wywołuje wyraźne różnice w budowie twarzoczaszki dziecka znacznie silniej niż ekspozycja matek, więc efekt programowania, który przechodzi przez plemniki, ma głęboki wpływ na konstrukcję twarzy, wzrost dziecka i proporcje rysów twarzy” – powiedział Golding. „Kiedy to tata pił, zauważyliśmy głębokie negatywne zmiany.”

„Decyzja o spożyciu alkoholu przez przyszłego ojca może mieć znaczące, dramatyczne konsekwencje dla przyszłego dziecka ”. „W tej chwili ostrzeganie przed alkoholem przekazuje niepełną część prawdy. Musimy jak najszybciej przekazać tę wiadomość światu”, – powiedział dr Michael Golding.

Źródło: Thomas KN, Srikanth N, Bhadsavle SS i in. „Ekspozycja ojca na etanol przed poczęciem wywołuje związane z alkoholem niedobory wzrostu twarzoczaszki u potomstwa”. J Clin Invest. 2023. doi: 10.1172/JCI167624