Czuję się ocalany każdego dnia

Nie czuję się ocalonym, ale ocalanym. Proces trwa nieustannie. Ocalanie dla mnie to spokój umysłu i doświadczanie zwykłego, szarego, ale mojego życia.