Społeczne i ekonomiczne koszty konsumpcji alkoholu
(PARPA 2021)

Łączna wartość kosztów społeczno-ekonomicznych wynikających ze spożywania alkoholu w Polsce szacowana jest na 93,3 mld PLN, czyli 20,5 mld EUR.

Zidentyfikowane koszty rażąco przewyższają korzyści płynące z pozyskiwania akcyzy ze sprzedaży alkoholu. W 2020 r. przychody budżetu państwa z tytułu podatku akcyzowego od napojów alkoholowych wzrosły o 10,7% do 13,4 mld PLN i stanowiły 18,6% całkowitych dochodów budżetowych z podatku akcyzowego. Tym samym różnica między kosztami społeczno-ekonomicznymi, a przychodami budżetowymi z podatku akcyzowego wynosi ponad 79,9 mld PLN rocznie, co stanowi 3,45% PKB z 2020 r.
Powyższe potwierdza hipotezę Ledermanna, według której liczba osób pijących nadmiernie rośnie kwadratowo wraz ze wzrostem przeciętnego spożycia alkoholu, a koszty walki ze skutkami alkoholizmu kilkukrotnie przewyższają wpływy z akcyzy i stanowią nawet 3-5% PKB.