Archive

Społeczne i ekonomiczne koszty konsumpcji alkoholu
(PARPA 2021)

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Łączna wartość kosztów społeczno-ekonomicznych wynikających ze spożywania alkoholu w Polsce szacowana jest na 93,3 mld PLN, czyli 20,5 mld EUR. Zidentyfikowane koszty rażąco przewyższają korzyści płynące z pozyskiwania akcyzy ze sprzedaży alkoholu. W 2020 r. przychody budżetu państwa z tytułu podatku akcyzowego od napojów alkoholowych wzrosły o 10,7% do 13,4 mld PLN i stanowiły 18,6% całkowitych dochodów budżetowych z podatku akcyzowego. Tym samym różnica między kosztami społeczno-ekonomicznymi, a przychodami budżetowymi z podatku akcyzowego wynosi ponad 79,9 mld PLN rocznie, co stanowi 3,45% PKB z 2020 r. Powyższe potwierdza hipotezę Ledermanna, według której liczba osób pijących nadmiernie rośnie kwadratowo wraz ze wzrostem przeciętnego spożycia alkoholu, a koszty walki ze skutkami alkoholizmu kilkukrotnie przewyższają wpływy z akcyzy i stanowią nawet 3-5% PKB.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row css=".vc_custom_1691428031191{margin-top: 30px !important;}"][vc_column][qodef_button size="medium" type="" target="_self" icon_pack="" font_weight="" text="Pobierz badanie" link="https://www.robertrutkowski.pl/wp-content/uploads/2023/08/5.-PARPA-2021-spoleczne-koszty-konsumpcji-alkoholu.pdf" color="#58585b" border_color="#58585b" hover_color="#58585b" hover_border_color="#58585b" font_size="12" margin="0px 10px 10px 0px"][/vc_column][/vc_row]...

Continue Reading

Reakcja mózgu bezpośrednio po spożyciu alkoholu
(Alcohol & Alcoholism 2021)

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Obecne badania pokazują, że możliwa jest ocena dynamiki obecności alkoholu w mózgu, a także zmian metabolicznych i zmian parametrów dyfuzji bezpośrednio po spożyciu alkoholu. Szczegółowa analiza w ściśle określonych sekwencjach czasowych skupiła się na płatach czołowych. Zbadano również zmiany w płatach potylicznych, zwojach podstawy mózgu oraz w robaku móżdżku, jednak „przesunięcie czasowe” utrudniało ocenę. Najbardziej widocznymi konsekwencjami były statystycznie istotne wzrosty poziomu lipidów i mleczanów, stwierdzone po około godzinie od spożycia 60 ml czystego alkoholu, po czym następowała normalizacja stężenia w ciągu dwóch godzin. Jeśli chodzi o wartości DWI i ADC, wyniki wykazały odpowiednio nieistotny statystycznie spadek i wzrost, a następnie tendencję do normalizacji. Podobne zależności stwierdzono w pozostałych badanych lokalizacjach. Dynamika zmian stężenia etanolu w mózgu odpowiada zmianom stężenia etanolu w wydychanym powietrzu, jednak spadek stężenia etanolu w wydychanym powietrzu następuje szybciej niż w mózgu. Informacja ta ma kluczowe znaczenie w kontekście badań trzeźwości na alkomatach, ponieważ etanol zatrzymuje...

Continue Reading

Spożywanie przez mężczyzn alkoholu przed poczęciem dziecka, powoduje wady wzrostu mózgu i twarzy w przebiegu FAS (Fetal Alcohol Syndrom – płodowy zespół alkoholowy)
(Texas A&M University 2023)

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Najnowsza publikacja z 13.04.2023 powinna dotrzeć do jak największej ilości przyszłych ojców. Warto ją przekazywać dalej. Podkreślam, że w badaniu nie są użyte terminy ”uzależnienie” lub „nadużywanie”, tylko „spożywanie”. Kolejny dowód na absolutny brak czegoś takiego jak „odpowiedzialne picie alkoholu”. Alkoholowy zespół płodowy FAS (fetal alcohol syndrome) – jest chorobą nieuleczalną, której można uniknąć, zachowując całkowitą abstynencję w czasie trwania ciąży. Każda ilość alkoholu niesie ryzyko wystąpienia zaburzeń w rozwoju dziecka. Badania alkoholowego zespołu płodowego (FAS) dotyczą wyłącznie narażenia organizmu matki na alkohol. Ponieważ mężczyźni piją więcej i są bardziej skłonni do upijania się niż kobiety, dr Michael Golding, profesor nadzwyczajny na Wydziale Fizjologii i Farmakologii Weterynaryjnej Szkoły Medycyny Weterynaryjnej i Nauk Biomedycznych wraz ze swoim zespołem na Texas A&M University, postanowił rzucić wyzwanie istniejącemu dogmatowi, sprawdzając, co się dzieje, gdy oboje rodzice spożywają alkohol. W nowym artykule opublikowanym w Journal of Clinical Investigation Golding i jego zespół odkryli, że spożywanie przez mężczyzn...

Continue Reading

Sześć tygodni po odstawieniu alkoholu nadal dochodzi do uszkodzeń mózgu
(Neuroscience News 2019)

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Wynika to z niemiecko-hiszpańskich badań. Ich wyniki zaprzeczają wcześniejszym założeniom, według których z początkiem trzeźwości mózg zaczyna się regenerować. Naukowcy ostrzegają: Alkohol może szkodzić nawet w małych ilościach! Choć od dawna wiadomo, że alkohol na różne sposoby uszkadza mózg - zrozumienie tego, co dzieje się krótko po odstawieniu kieliszka, jest wciąż niewielkie. Sprawdzili to naukowcy z Instytutu Neuronauki Hiszpańskiej Narodowej Rady Badań Naukowych oraz ich współpracownicy z niemieckiego Centralnego Instytutu Zdrowia Psychicznego w Mannheim. 
Za pomocą rezonansu magnetycznego naukowcy przyglądali się mózgom pacjentów leczących się z uzależnienia alkoholowego. – Ważnym aspektem naszego badania jest to, że uczestniczący w nim pacjenci brali udział w klinicznym programie detoksyfikacji, więc ich spożycie uzależniających substancji było pod kontrolą. To dawało gwarancję, że nie pili oni alkoholu. Faza abstynencji mogła być więc dokładnie obserwowana – podkreśla kierujący projektem dr Santiago Canals. Równolegle naukowcy obserwowali mózgi specjalnych laboratoryjnych szczurów, którym smakuje alkohol. To pozwoliło na precyzyjne badanie wpływu...

Continue Reading

Alkohol jest silnie rakotwórczy, nawet w małych ilościach
(The Lancet 2018)

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Z badań opublikowanych w brytyjskim The Lancet wynika, że nawet niewielka ilość wypijanego alkoholu zwiększa ryzyko zachorowania na wiele odmian raka. Spożywanie etanolu w jakiejkolwiek postaci, a co gorsza, w jakiejkolwiek ilości znacznie zwiększa ryzyko zachorowania aż na siedem odmian nowotworów złośliwych. Oczywiście nie oznacza to, że każdy, kto pije alkohol, wkrótce zachoruje na raka krtani, przełyku, piersi, wątroby, trzustki, jelita czy żołądka. Jednak znacznie zwiększa takie możliwości. Analizy trendów chorobowych wśród całej populacji Wysp Brytyjskich potwierdzają, że osoby pijące regularnie alkohol w jakiejkolwiek postaci znacznie częściej zapadają na wymienione rodzaje raka niż ludzie, którzy tego nie robią. Picie alkoholu jest bezpośrednią przyczyną zachorowań na raka 12 tys. Brytyjczyków rocznie. Badania dowodzą także, że nie ma określonych schematów picia alkoholu, które możemy uznać za mniej lub bardziej bezpieczne pod względem ryzyka zachorowania na raka. Badania dowodzą, że picie alkoholu zawsze zwiększa ryzyko onkologiczne, niezależnie od tego, czy pije się go w dużych ilościach raz...

Continue Reading